Archive.anon-ib.su

archive.anon-ib.su

Pyrmont: Law Book Co of Australasia, s. London: I.B. Tauris & Co Ltd. . Tillgänglig: webdizayn.eu style/ instagram-banned-photos-images-body-hair-sexuality-fat-race-feminism-archive- . SU^^ '. TnllberK, Linnéportntt. likhet med porträttet framför Species plantarum. Enligt upp- gift af professor I. B. Balfour, mig meddelad af Mr Jackson. Based on this post, I decided to make a UserScript to remove reblog content entirely when scrolling through archives: webdizayn.eu# q

Archive.anon-ib.su -

Så väl den bekanta vårtan på högra kinden som linnean saknas, och något sarskildt kännetecken för Linné finnes icke, om man ej såsom ett sådant får räkna den egendom- glia hårknuten, som hänger ned pä högra axeln. Där- efter följer med annan stil: Denna gällde dock i endast ringa grad ansiktet, hvilket, så vidt jag nu kan minnas, endast hade en repa på högra sidan af munnen, men för öfrigt var alldeles oskadadt, och jag erinrar mig mycket väl, att jag då det återkom fann en något främmande böjning på öfverläppen strax framför högra mun- vinkeln där skadan varit. För detta ända- mål skulle först för Akademiens egen räkning präglas 40 ä 50 stycken jettoner, hvarefter Linné för sin räkning skulle få slå så många han Önskade. Om nu Linné någon gång brukat en dylik peruk, borde det ha varit i början af talet och i så fall torde han snart ha återtagit den gamla formen. Efter Andorfs stålstick äro sedan direkt eller indirekt de flesta porträtt af Linné i lappdräkt gjorda. Detta är dock enligt inskriften gjordt, då Linné var 55 år, således först år , och det torde vara lämpligast att redogöra för detta efter behandlingen af det stick, som tillskrifves Bergqvist. archive.anon-ib.su

0 thoughts on “Archive.anon-ib.su

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

>